Category Archives: (757)神创造人是与人建立关系

[757]神创造人是与人建立个人关系

(一)神创造人是与人建立个人化关系 (1)神创造人的目的,就是与人建立个人化关系 1。三位一体的独一真神,是一 …

继续阅读