Category Archives: (268)信徒连于基督而彼此服事

[268]信徒连于元首基督而彼此服事

(一)信徒连于元首基督而彼此服事 (1)信徒连于元首基督,而按照恩赐及职分服事主 1。使徒保罗表明:圣父将万有 …

继续阅读