Category Archives: (221)信徒怀仇恨嫉妒阻碍祷告

[221]信徒心怀嫉妒仇恨必阻碍祷告

(一)信徒心怀嫉妒仇恨必阻碍祷告 (1)信徒内心的苦毒是在意念上犯罪,必损害与神关系 1.信徒心里的苦毒是罪恶 …

继续阅读